Lesnictví a péče o stromy

Prosinec 2017

Riziková těžba a ošetření stromů – správa toků – oblast povodí Dyje – Vranov.

Říjen 2017

Ošetření 80 ks památných stromů – duby u Hrotovic.

Září 2017

Zvednutí podjezdní výšky ulice Drnholecká v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Srpen 2017

V srpnu jsme mimo jiné prováděli frézování pařezů v Dobroníně u Jihlavy.

Červenec 2017

Prořez aleje stromů v parku DD Jevišovice – výškové zvednutí pomocí pásové plošiny.

Červen 2017

Zajištění provozní bezpečnosti stromů – lanový park Vranovská pláž.

Květen 2017

Injektáž kořenového systému pro zlepšení vitality stromů – park Trstěnice.

Duben 2017

Oprava fasády školy v Blížkovicích pomoci speciální pásové plošiny.