Lesnictví a péče o stromy

Všechny naše služby provádíme v okresech Znojmo, Třebíč a Brno. Nebráníme se však spolupráci po celé ČR.

Stromy ošetřujeme stromolezeckou technikou – arboristika. Je to náročné na fyzickou a kvalifikační zdatnost pracovníků, ale pro strom nejlepší a nejšetrnější. Při ošetřování stromů dbáme na bezpečnost práce – zajištění ohroženého prostoru (výstražné cedule, hlídání a vyznačení ohroženého prostoru, vyhlášení obecním rozhlasem). Ošetření stromů se dělá nejlépe v době vegetace - strom v této době nejlépe reaguje na poranění a nejlépe se s ním vypořádá.

Zdravotní řez

Zabezpečení dlouhodobé funkčnosti stromů, zlepšení estetického vnímání tzn. kompletní prořez koruny.

Bezpečnostní řez

Zaměřen na zlepšení provozní bezpečnosti jedince – odstranění poškozených a suchých větví.

Redukční řez

Celková či jednostranná redukce koruny stromu, rostoucích v blízkosti domů, elektrického vedení či jiných překážek. Přestože redukce bývá mnohdy rozsáhlá, měl by se pokud možno zachovat přirozený charakteristický tvar druhu stromu.

Torzování stromů

Zachování chráněných živočichů, např. netopýrů.

Ošetření kořenů stromů

Ošetření kořenového systému poškozeného při stavebních činnostech.

Stříhání ovocných dřevin

Po ošetření stromu budou odstraněné větve seštěpkovány. Dále vše bude uklizeno – disponujeme motorovým fukarem, takže okolí bude v naprosté čistotě. Ošetření stromů je rizikově velmi náročné – firma je pojištěna (možno doložit). Firma přebírá veškeré závazky za případně způsobenou škodu.

Ukázka ošetření stromů

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás.