Lesnictví a péče o stromy

Prosinec 2017

Riziková těžba a ošetření stromů – správa toků – oblast povodí Dyje – Vranov.

Potřebujete také provést rizikovou těžbu?

Kontaktujte nás

Listopad 2017

Riziková těžba stromů Miroslav.

V listopadu oslavila naše společnost výročí 10 let od založení s.r.o.

Potřebujete také provést rizikovou těžbu?

Kontaktujte nás

Září 2017

Zvednutí podjezdní výšky ulice Drnholecká v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Červenec 2017

Prořez aleje stromů v parku DD Jevišovice – výškové zvednutí pomocí pásové plošiny.

Potřebujete také prořezat stromy?

Kontaktujte nás

Červen 2017

Zajištění provozní bezpečnosti stromů – lanový park Vranovská pláž.

Potřebujete také zajistit bezpečnost stromů?

Kontaktujte nás