Lesnictví a péče o stromy

Únor 2018

V únoru jsme provedli rizikovou těžbu jasanu na hřbitově v Trstěnicích.

Potřebujete také provést rizikovou těžbu?

Kontaktujte nás

Prosinec 2017

Riziková těžba a ošetření stromů – správa toků – oblast povodí Dyje – Vranov.

Potřebujete také provést rizikovou těžbu?

Kontaktujte nás