V březnu jsme provedli likvidaci nepůvodních rostlin – přírodní rezervace Zázmoníky.

Máte zájem o likvidaci nepůvodních rostlin?

Kontaktujte nás